17.png

מפגשי הטיפול

מפגש ראשון:

הפגישה הראשונה נמשכת כשעה וחצי עד שעתיים.

במהלך הפגישה יתבצעו:

  • תשאול מקיף על היסטוריה רפואית ומצב עכשווי (שאלון ישלח במייל לפני הטיפול)

  • עיסוי ארויגו מלא באזור הבטן והגב התחתון

פגישות המשך:

מפגשי המשך נמשכים שעה עד שעה ורבע ובהם נעמיק את החיבור לרחם

  • מומלץ לקיים מינימום 3 טיפולים על מנת לראות תוצאות

  • בסיום הטיפול הראשון ובהתאם למצב יקבעו מועדי הטיפולים הבאים והמשך הטיפול

  • טיפולי המשך נקבעים על פי צרכי המטופלת

  • ישנם מצבים בהם מספיק טיפול אחד, לרוב יידרשו מספר טיפולים

מחיר מיוחד :

350 ש"ח למפגש

סדרת טיפולים:

סדרת טיפולים- 5 מפגשים במחיר של 1500 ₪

הסדרה כוללת:

מפגש ראשוני- כשעה וחצי, תשאול מקיף ועיסוי מלא

מפגש שני- במפגש זה נתאים טיפולים תומכים, אלמד אותך את הטכניקה לעיסוי עצמי ועיסוי מלא או חלקי.

3 מפגשי המשך- עיסוי מלא, חזרה על העיסוי העצמי ועל הטיפולים התומכים.